Ապրելու միջավայրը

Երևանը իր մայրաքաղաք լինելու պատճառով բավականին մարդաշատ է, և կարծում եմ, որ  մնացած քաղաքների համեմատ գերբնակված: Հետևաբար քաղաքի աղտոտվածությունը մեծ է, քանի որ բնակիչները առանձնապես մաքրություն չեն պահում: Այստեղ նաև օդն է աղտոտված մեքենաների շատության պատճառով: Քաղաքը մեծամասամբ շատ քիչ կանաչապատ տարածքներ ունի, սակայն կան որոշ շատ գեղեցիկ պատրաստված զբոսայգիներ, որտեղ կարելի է նստել հաճելի միջավայրում:
Քաղաք Աբովյանը բավականին փոքր է Երևանից և այդքան էլ մարդաշատ չէ: Երևանի համեմատ մեքենաները քիչ են, օդը փոքր ինչ ավելի քիչ է աղտոտված, սակայն կրկին բնակիչները այդքան էլ մաքրասեր չեն և կրկին կա աղտոտվածության խնդիր: Այստեղ բուսականությունը ավելի շատ է:
Երևանում երեկոյան ժամերին մարդաշատ է լինում և քաղաքը շատ լուսավոր է լինում ու հաճելի զբոսնելու համար: Աբովյան քաղաքը երեկոյան ժամերին ավելի քիչ լուսավոր է, և այդ ժամերին մարդաշատ չի լինում: Երկու քաղաքներն էլ, ինչպես նաև Հայաստանի մեծ մասը՝ ունեն աղտոտվածության խնդիր:

 

Реклама

Marshmallows

History

The marshmallow plant (Althaea officinalis)

The word «marshmallow» comes from the mallow plant species (Althaea officinalis), an herb native to parts of Europe, North Africa, and Asia which grows in marshes and other damp areas. The plant’s stem and leaves are fleshy and its white flower has five petals. It is not known exactly when marshmallows were invented, but their history goes back as early as 2000 B.C. Ancient Egyptians were said to be the first to make them and eating them was a privilege strictly reserved for gods and for royalty, who used the root of the plant and to soothe coughs and sore throats, and to heal wounds. The first marshmallows were prepared by boiling pieces of root pulp with honey until thick. Once thickened, the mixture was strained, cooled, and then used as intended.

Whether used for candy or medicine, the manufacture of marshmallows was limited to a small scale. In the early to mid-1800s, the marshmallow had made its way to France where confectioners augmented the plant’s traditional medicinal value with indulgent ingredients utilized by the Egyptians. Owners of small candy stores would whip the sap from the mallow root into a fluffy candy mold. This candy was called Pâté de Guimauve. It was a spongy-soft dessert made from whipping dried marshmallow roots with sugar, water, and egg whites. It was sold in bar form as a lozenge. Drying and preparing of the marshmallow took one to two days before the final product could be produced. In the late 1800s, candy makers started looking for a new process, and discovered the starch mogul system, in which trays of modified corn starch had a mold firmly pushed down in them to create cavities within the starch. The cavities were then filled with the whipped marshmallow sap mixture, and allowed to cool or harden. At the same time, candy makers began to replace the mallow root with gelatin which created a stable form of marshmallow.

By the early 1900s, thanks to the starch mogul system, marshmallows were introduced to the United States and available for mass consumption. They were sold in tins as penny candy, and were soon used in a variety of food recipes like banana fluff, lime mallow sponge, and tutti frutti. In 1948, Alex Doumak patented the extrusion process which involved running marshmallow ingredients through tubes. The tubes created a long rope of marshmallow mixture, and were then set out to cool. The ingredients are then cut into equal pieces, and packaged.

Modern marshmallow manufacturing is highly automated, and has been since the early 1950s when the extrusion process was first developed. Numerous improvements and advancements allow for production of thousands of pounds of marshmallow a day. Today, the marshmallow typically consists of four components. These are sugar, water, air, and a whipping agent (usually a protein). The type of sugar and whipping agent varies depending on desired characteristics. Each ingredient plays a specific role in the final product.

Նախագիծ՝ «Հաղորդակցման հմտություններ», քննարկում Թեմա՝ Դպրոցական էթիկա. ամփոփում

Թեման հեռախոսի և լուսանկարչական օբյեկտիվի մասին էր: Այսինքն թեման բավական ակտուալ էր մեր դպրոցի համար:
Սկսեցինք նախ հեռախոսից, բավականին երկար բանավիճեցինք: Եկանք այն եզրահանգման, որ վատ չեր լինի, որ կրտսեր դպրոցներում հեռախոսներ չթույլատրեին, սակայն այստեղ նաև ծնողի հետ կապի խնդիր կլնիեր: Եկանք նաև եզրահանգման, որ հեռախոսը կարող է լինել, քանի որ աշակերտը գիտի՝ սովորի, թե խաղա:
Լուսանկարչական օբյեկտիվի մասին խոսեցինք փոքր ինչ քիչ՝ ժամանակի սուղ լինելու պատճառով: ընդունեցինք որոշների ասածը, որ մարդիկ կան, որ լուսանկարում են ծաղրելու համար, մարդիկ կան հետաքրքրության համար են նկարում, և վերջապես կան մարդիկ, որոնք նկարում են ուսումնական բլոգի համար:
Ընդունեցինք, որ անկախ շատ հանգամանքներից՝ և՜ հեռախոսը, և՜ լուսանկարչական օբյեկտիվը շատ հաճախ պետք են լինում դպրոցում:

Նեմրութ

Նեմրութ (հուն․՝ Όρος Νεμρούτ), 2134 մ բարձրությամբ լեռ։ Նեմրութ, բարձունք Տավրոսի լեռնաշղթայում, հնագույն Կոմմագենե երկրում։ XIX դ. Նեմրութ լեռան վրա հայտնաբերված է Կոմմագենեի Անտիոքոս Ա Երվանդունի թագավորի (մ.թ.ա. 69 — 34) կառուցած դամբարանաբլուր-սրբավայրը, որի արևելյան և արևմտյան կողմերի արհեստական հարթակներին դրված են արձաններ, բարձրաքանդակներով ու արձանագրություններով այլ կոթողներ։ Դեպի հարթակները տանում է սալահատակ ճանապարհ՝ տոնական շքերթների համար։ Արձանները, որոնց բարձրությունը հասնում է մինչև 8 մ, կառուցված են կրաքարե խոշոր վեմերից և պատկերում են Կոմմագենե երկրի աստվածներին ու Անտիոքոս Ա-ին՝ գահավորակներին բազմած։ Մեջտեղում Արամազդի արձանն է, որի մի կողմից դրված են Միհրի և Արտագնեսի, մյուս կողմից՝ Կոմմագենե երկրի դիցուհու և Անտիոքոս Ա-ի արձանները։ Թագավորը պատկերված է հայկական՝ տիգրանյան թագով։ Հարթակների երկու կողմերի պատվանդաններին բարձրացող ուղղանկյուն խոշոր սալերի վրա քանդակված են թագավորի նախնիների պատկերները 4 հունարեն արձանագրություններով, ինչպես նաև թագավորի ողջագուրման տեսարաններ Արամազդի, Միհր-Արեգի ու Արտագնեսի հետ։

Գահավորակների թիկունքին Անտիոքոս Ա դրոշմել է հունարեն մի մեծ արձանագրություն, որտեղ հիմնավորում է դամբարան-սրբավայրի կառուցման անհրաժեշտությունը, ազդարարում իր ու նախնիների պաշտամունքի ստեղծումը և դրա հետ կապված մի շարք միջոցառումներ։

Արձանագրությունները վկայում են, որ Կոմմագենեի թագավորական տունը սերում է Երվանդունիներից, և մ.թ.ա. IV — III դդ Կոմմագենեն Հայաստանի մաս է կազմել։ Սրբավայրը, որպես հարուստ և կարևոր աղբյուր, բացառիկ նշանակություն ունի արլ. հելլենիզմի և Հայաստանի հելլենիստական դարաշրջանի պատմության ու մշակույթի ուսումնասիրման համար։ Երվանդունիների քաղ. պատմության, այդ ժամանակաշրջանի կրոն, պատկերացումների, սինկրետիզմի (համադրումների), արվեստի գեղարվեստական ըմբռնումների, տարազի, ինչպես նաև տաճարային տնտեսությունների ու հողային հարաբերությունների հետ կապված մի շարք հարցեր պատասխան են գտնում Նեմրութի սրբավայրի նյութերում։

Անտիոքոս Ա Երվանդունու դամբարանը, ենթադրությունների համաձայն, գտնվում է Նեմրութ լեռան գագաթին մանր քարերից ստեղծված արհեստական բլրի ներսում: Բլուրն ունի գագաթից մոտ 50 մ բարձրություն, իսկ հիմքի մասում՝ մոտ 150 մ տրամագիծ: Բլրի կողքերում կառուցված է 3 հարթակ, որոնցում տեղադրված են Անտիոքոս Ա թագավորի և Կոմմագենեի աստվածների արձանները: Ըստ բլրի գագաթից ունեցած ուղղվածության՝ հարթակները կոչվում են Արևելյան, Արևմտյան և Հյուսիսային: Արևմտյան հարթակում գտնվել է առյուծի պատկերով մի որմնաքանդակ (ենթադրվում է աստղագուշական պատկեր), որի վրա վերծանվել է մ.թ.ա. 62 թվականը: Ենթադրում են, որ հենց այդ թվականին է սկսվել դամբարան-սրբավայրի շինարարությունը:

Նախագիծ՝ «Հաղորդակցման հմտություններ», քննարկում Թեմա՝ Դպրոցական էթիկա

  • Հեռախոսը դպրոցում: Անհրաժեշտությո՞ւն, թե՞….
  • Լուսանկարչական օբյեկտիվի դրականն ու բացասականը դպրոցում:

  Կազմակերպումը՝ սովորողների
  Մասնակիցներ՝ ավագ դպրոցի սովորողներ, հյուրեր:
  Քննարկման օրը՝ սեպտեմբերի 11 (երեքշաբթի), վայրը՝ «Տիգրան Հայրապետյան» գրադարանի ընթերցասրահ (ներքնահարկ):

  Կրթությունը և հաղորդակցությունը սերտորեն կապված են միմյանց հետ, ուստի հաղորդակցության խնդիրը ամենակարևորն է այսօրվա գործունեության տարբեր ոլորտներում:

  Դասի նպատակն է սովորողներին ծանոթացնել քննարկման կանոններին, հաղորդակցման հմտություններին, խմբի մեջ աշխատելու ունակությանը՝ «ուղեղի լարման» տեխնոլոգիայով:

  Բառարան՝
  DISPUT — (Լատ պատճառաբանությունվիճաբանություն) — հանրային բանավեճգիտական ​​կամ սոցիալականկարևոր թեմայի շուրջ:
  ARGUMENT (լատ.տրամաբանական փաստարկ էորըծառայում է որպես ապացույցների հիմք:
  Թեզը (հունարենմի առաջարկություն էորիճշմարտությունը պետք է ապացուցվի:
  OPPONENT— (լատ.)- վեճի մեջ հակառակորդը:
  COMPROMISE (լատ.) — զիջումների հասածհամաձայնություն:

  Փոքրիկ թեստ սովորողների համար
  Ձեր վերաբերմունքը այս կետերին.

  1. Փորձում եք ավարտել խոսակցությունըեթե թեմանև զրուցակիցը անհետաքրքիր են Ձեզ համար:
   Կարծում եմ, որ շատ ժամանակ կախված է զրուցակցի թեմայի անհետաքրքրության աստիճանից: Կարծում եմ դիմանալ հնարավոր կլինի, անշնորհք չերևալու համար:
  2. Ձեզ զայրացնում է զրուցակիցի վարքագիծը(շարժումները, խոսելաձևը, ժեստերը):
   Կարելի է ուղիղ, պարզ և քաղաքավարիորեն սաել այդ մասին, որ վարքագծին հետևի:
  3. Անհաջող հայտարարության համար Ձեր զրուցակցին սուր կամ կոպիտ ընդհատում եք:
   Ամեն դեպքում հայտարարությունից հետո ներողոություն կխնդրեմ անհարգալից տոնի համար:
  4. Խուսափում եք անծանոթ անձի հետ խոսելուցնույնիսկ այն ժամանակերբ ձգտում եք դրան:

  5. Զրուցակցին ընդհատելու սովորություն ունեք:
   Ժամանակ առ ժամանակ ունենում եմ, կարծում եմ, որ ինչ-որ տեղ դա անքաղաքավարի է դա: Փորձում եմ շտկել\չէի ասի, որ հաջողվում է\
  6. Ձևացնում եքոր ուշադիր լսում եքբայց նաև մտածում եք այլ բանի մասին:
   Շատ եմ անում, անկախ նրանից, որ գիտեմ, որ դա անհարգալից տոն է, սակայն շատ ժամանակ այդ պահին ես կարծես հատուկ չեմ անում դա: Ու հետո զղջում եմ արածիցս:
  7. Փոխում եք թեմանեթե Ձեր զրուցակիցն անդրադառնում է «զգայուն» թեմային:
   Անմարդկային շատ եմ անում, սակայն շատ ժամանակ շատ կոպիտ եմ անում, անգամ տհաճ տոնով: Այս պահվածքիս վրա ազդել անգամ չեմ փորձում:
  8. Ուղղում եք զրուցակցինեթե նրա խոսքըպարունակում է սխալ բառերանուններտերմիններ:
   <<Խոսքը պարունակում է>>-ն գրել եք միասին: Լավ կատակում եմ, ուղղումներ երբեմն անում եմ, այն դեպքում, երբ որ զգում եմ, որ ականջներիցս արյուն կգա շուտով:
  9. Ձեր խոսքը, հնչյունը կարող են լինել բարիուսուցողականհեգնանքով:

  «Հաճելի է խոսել ձեզ հետ»
  Պատահում է, բայց հազվադեպ եմ անում:

  1. Ձեզ ավելի շատ դուր է գալիս լսելքան խոսել:
   Այո այդպես է, նախընտրում եմ լսել խոսակցին, հասկանալ:
  2. Կարող եք միշտ գտնել որևէ թեմա զրույցի համար:
   Կախված է տրամադրությունից, հիմնականում խոսալու թեմա գտնելը ինձ համար այդքան էլ հեշտ չէ: Կախված է նաև զրուցակցից:
  3. Դուք միշտ ուշադիր եք լսում զրուցակցին:
   Ոչ միշտ: Կարող եմ ասել, որ էլի կախված է զրուցակցից և տրամադրությունիցս: Կարող եմ ցրված լինել ու ակամա չլսել, կարող եմ կլանված լսել, կամ էլ հատուկ չլսել:
  4. Ձեզ դուր է գալիս խորհուրդ տալ:
   Ավելի շատ առաջարկներ անել, փորձել օգնել:
  5. Եթե զրույցի թեման հետաքրքիր չէ ձեզ համարապա ցանկանում եք դա ցույց տալ զրուցակցին:
   Ուղիղ ասում եմ, որ թեման չի հետաքրքրում և կցանկանայի փոխեինք:
  6. Հուզվում եքերբ մարդիկ ձեզ չեն լսում:
   Ոչ, ավելի շուտ զայրանում:
  7. Ձեր կարծիքն ունեք որևէ հարցի վերաբերյալ:

  8. Ձեզ դուր է գալիս, երբ ուշադրության կենտրոնում եք:
   Կախված է, թե ինչի շնորհիվ եմ ուշադրության կենտրոնում: Լավ արարքով, պահվածքով, գուցե  նաև իմ մի քիչ\մի քիչ շատ\ տարօրինակ տեսքով: Եթե լավ կողմերս են երևում, այո:
  9. Գեղեցիկ եք խոսում:
   Կարծում եմ որոշ ժամանակ միջավայրից է կախված: Ժամանակ առ ժամանակ սիրում եմ գեղեցիկ և քիչ օգտագործվող բառեր ասել\իհարկե ոչ թեմայից դուրս\:

  Քննարկման կանոններ

  1. Մենք լսում ենք միմյանց հարգանքով:
  2. Բարձրացնում ենք ձեռքը խոսելու համար:
  3. Ելույթների կարգը սահմանում է վարողը:
  4. Մեր կարծիքը հիմնված է փաստերի վրակյանքիգրականությանֆիլմերի օրինակներ:
  5. Մենք հարգում ենք յուրաքանչյուրի իրավունքն ուսեփական տեսակետը:
  6. Մենք քննարկում ենք ոչ թե անհատի տեսակետը, այլ ընդհանուր տեսակետներ

  Խմբային աշխատանքի տեխնոլոգիական շղթանբաղկացած է հետևյալ տարրերից.

  1. Նախապատրաստում խմբային առաջադրանքին.

  ախնդրահարույցքննարկման առաջադրանքիձևակերպում,

  բաշխատանքի հերթականության մասին ճեպազրույց:

  1. Խմբային աշխատանքբեկորներ.

  ախմբային աշխատանքների պլանավորում

  բանհատական ​​արդյունքների քննարկումխմբի՝ընդհանուր խնդրի քննարկում,

  գխմբի առաջատար զեկուցողի սահմանումը:

  1. Վերջնական մաս`

  ախմբերի ղեկավարների ներկայացում,

  բարտացոլումինքնագնահատականփոխադարձգնահատումուսուցիչների գնահատում:

  Միակ և ճշմարիտ շքեղությունը մարդկային շփմանշքեղությունն է: (Էքզյուպերի)

  Հաղորդակցությունը հայելի էորտեղ բոլորը ցույց ենտալիս իրենց դեմքը (Գյոթե)

Գյումրի

Հուլիսի 28ին` առավոտյան երգչախմբով ուղևորվեցինք Գյումրի։ Գնում էինք գնացքով։ Երեք ժամանոց ճանապարհը հաճելի ընկերական միջավայրի շնորհիվ շատ կարճ թվաց։ Կայարանում մեզ դիմավորեց ընկեր Անին։ Ոտքով գնացինք <<Հիմնադիր խորհրդարանի>> գրասենյակ, որտեղ մեզ ջերմ ընդունեցին և տրամադրեցին գրասենյակը այնտեղ մնալու համար։ Գրասենյակը փայլացրեցին մեր աղջիկները։ Մի քանիսս դուրս եկանք սնունդ գնելու։ Եկանք մի լավ սնվեցինք, հանգստացանք, որից հետո մեզ մոտ եկան Գյումրիի խազերը։ Մեկ երկու ժամ միասին հաճելի անցկացրեցինք։
Հինգ անց երեսուն գնացինք հրապարակ երգուսուցում անցկացնելու, պատրաստվեցինք, բաժանեցինք թղթեր, որտեղ գրված էին երգերի բառերը։ Երգերի հետ նաև մի քանի պար պարեցինք, մեզ մարդիկ միացան, որոնց շատ հաճելի էր, հաճույքով երգեցին և պարեցին մեզ հետ։ Եզրափակեցինք այս ամենը յարխուշտայով։
Գնացինք գրասենյակ` հանգստանալու։
Առավոտյան արթնացանք, մաքրեցինք ամեն ինչ, դասավորեցինք պայուսակները և այլն։ Նախաճաշեցինք, որից հետո դուրս եկանք աղբահավաք անելու։ Մաքրեցինք տարածքը, որից հետո վերադարձանք և ֆիլմ դիտեցինք։
Ֆիլմի դիտումից հետո մեկ անգամ վերջնական ստուգեցինք գրասենյակը մաքրության առումով, վերցրեցինք իրերը և գնացինք կայարան։ Կայարանից արդեն հոգնած բայց լավ տրամադրությամբ վերադարձանք Երևան։

Իմ բակը, քաղաքը

Ծնվել մեծացել եմ Կոտայքի մարզի Աբովյան քաղաքում:
Ոչ շատ մեծ, հանգիստ քաղաք է: Աբովյանիս հովը, մարդկանց ոչ այդքան շատ լինելը՜. պաշտում եմ Աբովյանս: Վաղուց բնակվում ենք մի շենքում, որտեղ մայրս, տատիկս, մորաքույրս և մորեղբայրներս տեղափոխվել են շատ վաղուց: Իրար մոտ մի քանի շենք կա: Մեր շենքերը կարծես հատուկ նախագծված լինեն այնպես, որ այդ երեք շենքի կենտրոնում տեղ լինի խաղահրապարակի: Շենքերում շատ երեխաներ կան, որոնց շնորհիվ էլ հրապարակում միշտ աղմուկ կա՝ թեկուզ և ոչ շատ: Մենք էլ՝ ավելի փոքր տարիքում ամեն օր խաղում էինք: Հատկապես ամռանը խաղում էինք այնքան, որ տուն էինք գալիս արևից մաշկի գույնը մգացած, ստիպելով էինք գալիս տուն, քանի որ չէինք ուզում տուն գնալ:
Նախորդ ամռանը երբ ընկերներով տեսնվում էինք՝ իջնում էինք ուշ ժամի և միջև գիշերվա տասներկուսը դրսում նստած զրուցում էինք, խաղում կամ զբոսնում:
Այժմ ուղղակի ժամանակ չունենք իրար տեսնելու

Today (20th May, 2018) is… Be a Millionaire Day

The term “millionaire” first appeared in the English language in a letter written by Lord Byron in 1816. There were only a few millionaires at the time, but thanks to the Industrial Revolution, more millionaires were created outside of the aristocracy. Today there are more than 12 million millionaires scattered around the globe. The origins of Be a Millionaire Day may be unknown, but the day honors the desire to enjoy the freedom and power associated with being financially secure.

If you’re an aspiring millionaire, and who isn’t, why not celebrate Be a Millionaire Day by following the advice of the most successful sports performance coaches. Use visualization techniques to see yourself surrounded by luxury, free of monetary concerns, and living your life on your terms. Then get down to business – get financial advice, find extra sources of income, save, live within your means and commit to becoming a millionaire.

10th January, 2018 was… Bittersweet Chocolate Day

Sometimes the rich sweet flavor of milk chocolate just isn’t what you’re looking for, sometimes you want to relish in the underlying bitterness that is intrinsic to darker chocolates, and Bittersweet Chocolate Day is the day to celebrate them. There are a lot different types of chocolates, but dark chocolate reigns supreme on Bittersweet Chocolate Day.

History of Bittersweet Chocolate Day
The first thing to know about Bittersweet Chocolate Day is precisely what kind of chocolate it celebrates. The most common type of chocolate in the United States is milk chocolate, synonymous with brands like Hershey’s and Ghirardelli’s most popular lines of chocolate. These are made with lots of sugar, and a healthy dose of milk, bringing about the flavor most people know and love.

Bittersweet Chocolate, with one variety also known as Dark Chocolate, takes a different approach. Fat and sugar are added to cocoa, without the milk to even out the bitterness. It tends to be harder, richer, and a common ingredient in baking, and is one of the foundational flavors in the richest chocolate drinks, especially Mexican chocolate, which is made with a hint of Cayenne.
REAL Bittersweet, however, is a lightly sweetened chocolate. Oddly, this is the kind of chocolate most commonly used in baking, including the American Favorite, chocolate chip cookies.

How to Celebrate Bittersweet Chocolate Day
The best way to celebrate Bittersweet Chocolate Day is to indulge your taste for the bitter side of things by picking up a bittersweet chocolate mix. If you’re a fan of chocolate chip cookies, then get your hands on a bag of the bittersweet variety (not the semisweet!) and mix yourself up a fantastic batch. We find that the best of chocolate chip cookies are made with walnut included, which really serves to bring the flavor together.

10 tbsp of butter
1 tbsp vanilla extract
1¾ cup all-purpose flour
¾ tsp baking powder
¾ tsp baking soda
½ cup granulated sugar
½ cup + 3 tbsp packed light brown sugar
½ tsp sea salt
1 egg
7 oz bittersweet chocolate, roughly chopped, get 70% if you can find it!

INSTRUCTIONS
Melt the butter in a saucepan, and heat it until it begins to create a light foam and take on a nutty smell, that’s when you need to stir in the vanilla extract! Take the heat off, and let it cool for 10 minutes.

While it’s cooling, combine the dry ingredients together into a mixing bowl, pour in the butter mixture, add in the egg and mix it up a few moments, and mix in the chocolate, and mix until it’s all evenly mixed.

Start scooping out ¼ cup scoops of the cookies onto a cookie sheet, and sprinkle them with more sea salt. This next step is vital, be sure that you let them refrigerate for anywhere between 1 hour, and 3 days. The longer you let them sit, the better they’ll taste when you cook them.

When you’re ready to bake, heat the oven to 400 degrees, and then get them in the oven while the dough is still cool, and bake for 10 minutes! Voila! You’ll have an amazing treat that’s ready to eat!